De algemene voorwaarden van Accountantskantoor Bouman zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 september 2008 onder nummer 107/2008.

Betrokken en betrouwbaar

Accountancy Bouman

​Wolfskuilseweg 80
6542 JL Nijmegen

​024 - 845 45 18

Accountantskantoor Bouman is lid van: