De jaarrekening

Een belangrijk onderdeel van de administratie is het samenstellen en opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit een overzicht van de jaarcijfers en geeft inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. De jaarrekening die meestal wordt opgenomen in het jaarverslag, vormt dan ook een belangrijke bron van informatie voor de bank bij het toekennen van een krediet.

Administratieve verplichtingen

Elke onderneming is verplicht om een administratie bij te houden.
Deze moet zo zijn ingericht dat de belastingdienst op elk gewenst moment
kan opmaken of de ondernemer heeft voldaan aan zijn belastingplicht.
Niet elke onderneming is echter verplicht is om een jaarrekening te
maken. Niet iedere onderneming hoeft de jaarrekening daarnaast te
deponeren bij de Kamer van Koophandel. De publicatieplicht geldt alleen
voor rechtspersonen als BV’s, ltd\’s en stichtingen. Voor private
ondernemingen, zoals de ZZPer geldt dit niet.

Als accountant geef ik aan klein MKB bedrijven veelal een
samenstellingsverklaring af. Administratie- of belastingkantoren hebben
deze bevoegdheid niet.

 

De jaarrekening en de wetgeving die daar omheen hangt kan nogal wat vragen oproepen.

Contact opnemen

Is het voor u niet duidelijk of u nu wel of geen jaarrekening moet neerleggen, een verklaring van de accountant nodig heeft of heeft u andere vragen? Neem dan even contact met mij op.