De administratie

De administratie op orde hebben scheelt tijd, energie en op de lange termijn hoofdbrekens. Met een goede administratieve organisatie wordt duidelijk hoe de informatiestromen lopen en hoe deze in controle te houden zijn. Als registeraccountant kan ik adviseren hoe het interne controlesysteem het beste kan worden opgezet en uitgevoerd. Voor de meeste MKB bedrijven is een uitgebreide verslaglegging van de werkprocessen niet nodig. Maar een doorzichtige procesgang geeft wel inzicht in de bedrijfsmatigheid van uw onderneming. Voor de grotere ondernemingen is een uitgebreide administratie noodzakelijk. Maar ook de kleine onderneming heeft voordeel bij een goed bijgehouden administratie. Als je weet hoe er gewerkt wordt, weet je immers ook waar er efficiencyvoordeel te halen valt.

Fiscale administratie

Veel (kleine) ondernemers kiezen er voor om de administratie zelf te doen. En daar is veel voor te zeggen. Alles wat je zelf doet bespaart tenslotte geld. Op de korte termijn zeker. Op de langere termijn kan echter blijken dat het uitbesteden van de administratie zijn voordelen gehad zou hebben. Onjuistheden in de boekhouding worden meestal te laat ontdekt. Een naheffingsaanslag van de Belastingdienst kan dan ineens werkelijkheid worden. Aan de andere kant is niet iedere onderneming voldoende op de hoogte van het belastingvoordeel dat te behalen valt. Daardoor mist men simpelweg harde contanten.

 

Efficiency in de werkprocessen, inzicht in de BTW administratie en belastingregels, een goede interne controle. Allemaal zaken die u helpen bij uw bedrijfsvoering. Zaken die geld opbrengen. Maar vooral zaken, die als ze goed geregeld zijn, rust brengen. Financiële rust en zekerheid.

Contact opnemen

Een goede accountant biedt u die rust. Hoe? Dat laat ik u graag zien. Heeft u nog andere vragen? Neem dan even contact met mij op.