Accountancy

Voordat er bedrijfsbeslissingen genomen kunnen worden is het van essentieel belang dat de financiële informatie, waarop de beslissing gebaseerd is, betrouwbaar is. Mijn bestaansrecht als AA– en RA accountant wordt ontleend aan het bieden van deze financiële betrouwbaarheid.

Financiële dienstverlening

Als RA-accountant (Register-Accountant) en voorheen AA (Accountant-Administratie-Consulent) richt ik mij op een goede inrichting van de administratieve organisatie, stel ik jaarrekeningen samen en adviseer en handel ik bij belastingvraagstukken. Daarnaast ben ik als gecertificeerd registeraccountant verantwoordelijk voor de controle en certificering van de financiële administratie van een onderneming en adviseer ik ondernemingen bij financieel-economische vraagstukken.

Contact opnemen

Accountants voeren uit én geven advies. Fiscaal advies, maar ook strategisch bedrijfsadvies. Ik denk, als RA- en AA accountant pro-actief mee om uw bedrijfsresultaat te optimaliseren. Heeft u een vraag, of het vermoeden dat ook uw bedrijf beter kan presteren? Maak nu nog een afspraak.